§І?§і?§ІЎг§І?§і?§І?§І?§І?§І?§і?, §і?§І?. §І?§І§Ч§і?§ІЎг, §І?. 360
§І? §І?§ІЎг§і?

§І?§і?§І?§І?§ІЎг§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч§і? §І? §І?§і?§ІЎг§І?§і?§І?§І?§І?§І?§І¦М

§І?§і?§І?§І?§ІЎг§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч§і?§І¦М§і?§І?§І§Ч§ІЎн §і?§І¦М§І?§і?§і? §Ј?§ІЎ±§І¦М§І?§і?§ІЎг §І?§і?§І?§і?§Ј? §І?§ІЎг§і?§ІЎг§І? §і?§І?§І?§і? §І?§І¦М§і?§і?§І¦М§І?§і?§І?§І?§і?§і?§і? §і? 1994 §І?§І?§І?§ІЎг §і? §І?§І?§І?§І¦М§І?§і?§ІЎг §І?§і?§І?§і?§і?§і?§І§Ч§і? §І?§І?§І?§І?§І?§І? §І§Ч§ІЎ¤ §І?§І¦М§і?§І?§і?§іЎ­ §і?§ІЎг§і?§і?§І?§і?§іЎ­ §і?§і?§І?§І?§ІЎг§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч§і?§І¦М§і?§І?§І§Ч§іЎ­ §І?§ІЎг§ІЎА§І§Ч§І?§І¦М§і?§І?§І? §І? §І?§і?§ІЎг§І?§і?§І?§І?§І?§І?§І¦М. §ІЎЇ§і?§іЎ® §і?§і?§І? §І?§і?§І¦М§І?§і? §І?§і? §І?§І§Ч§І?§ІЎг§І?§І§Ч§і?§І?§І? §і?§ІЎг§ІЎ¤§І?§І§Ч§І?§ІЎг§І¦М§І?§і?§і?, §і?§І?§І?§І¦М§і?§іЂ§І¦М§І?§і?§і?§І?§і?§І¦М§І?§і?§і? §І§Ч §І?§і?§І¦М§І?§І?§ІЎг §І?§і?§І§Ч§І¦М§І?§і?§І§Ч§і?§і?§І¦М§І?§і?§і? §І?§ІЎг §І?§і?§і?§І?§І?§І§Ч§І¦М §і?§і?§ІЎг§І?§І?§ІЎг§і?§і?§і? §І?§ІЎг§і?§І¦М§і?§і?§І?§ІЎг §І?§І?§ІЎг§ІЎ¤§ІЎг§І?§І§Ч§і? §і?§і?§І?§І?§ІЎг§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч§і?§І¦М§і?§І?§І?§ІЎн §І?§І?§І?§І?§іЎл§І§Ч.

§І?§І?§І?§і?§І?§ІЎА§І?§ІЎг§і? §І§Ч§І?§і?§І?§і?§І?§ІЎг§і?§І§Ч§і?

§ІЎм§і?§І? §І?§і? §І?§і?§І¦М§І?§І?§ІЎг§І?§ІЎг§І¦М§І?

§І?§і?§І?§і?§І?§І§Ч §І?§І?§І§Ч§І?§І§Ч§І?§І§Ч

§ІЎЇ§І§Ч§І?§І§Ч§і?§і?

§І?§І?§ІЎг§і?§і?§І§Ч§І?§І?§І§Ч §І?§і?§І¦М§І?§і?§і?§і?§і? §І?§ІЎг §І?§І¦М§і?§І¦М§І?§І?§і?§і? §І?§І?§І?§І¦М§і?§іЎ­§І?§І?§і?§і?§і? §ІЎ¤§і?§ІЎА§ІЎг,
§І?§і?§І§Ч §і?§і?§І?§І? §і?§І? §і?§і?§І?§і?§І?§І?§і? §І?§І§Ч§І?§І§Ч§і?§і? §і?§І?§І?§І¦М§і?§іЂ§І¦М§І?§І?§І? §І?§І¦М§ІЎ¤§ІЎг§І?§І¦М§і?§І?§і?

§І?§і?§І?§і?§ІЎг§І?§І?§І¦М§І?§І§Ч§І¦М §І?§і?§І§Ч§І?§і?§і?§ІЎг

§ІЎЇ§І?§і?§і?§і?§І¦М§ІЎА§І?§І?§ІЎг§І?§І?§ІЎг§і? §і?§і?§І?§І?§ІЎг§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч§і?§І¦М§і?§І?§ІЎг§і? §І?§і?§І?§і?§І¦М§І?§і?§і?§ІЎг, §І? §І?§І?§і?§І?§і?§І?§ІЎн §І?§і?§І§Ч§ІЎА§І¦М§І?§ІЎг§і?§і? §І?§І¦М §і?§І?§І?§і?§І?§І? §І?§І¦М§і?§І§Ч, §І?§І? §І§Ч §І?§ІЎ¤§і?§І?§і?§І?§і?§І¦М

§І?§І¦М§і?§ІЎг§І?§І§Ч§і? §І? §і?§і?§І?§І?§ІЎг§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч§І§Ч

§І?§ІЎг§І?§і?§ІЎг§І?§І?§І¦М§І?§І§Ч§І¦М, §ІЎ¤§ІЎг§І?§І§Ч§І?§ІЎг§і?§іЎл§І¦М§І¦М§і?§і? §І?§і?§І?§і?§І§Ч§І?§ІЎг§І?§і?§І§Ч§І?§І?§ІЎн §ІЎ¤§і?§ІЎА§І?§і?§іЎ­ §ІЎ¤§ІЎг§ІЎА§І?§І?§І¦М§І?§ІЎг§І?§І§Ч§ІЎн

§І?§і?§і?§І?§І?§І?§І?§і?§І§Ч§і?

§ІЎЇ §І?§ІЎг§іЂ§І¦М§ІЎн §І?§І?§І§Ч§І?§І§Ч§І?§І¦М §і?§і?§і?§І?§і?§і?§і?§і? §І?§і?§І¦М§І?§і?§ІЎг§і?§І?§і?§І¦М §І?§І¦М§і?§і?§І?§І§Ч§І¦М §і?§і?§І?§І?§ІЎг§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч,
§І?§І?§і?§І?§і?§і?§І¦М §І?§ІЎА§І¦М§і?§І?§І¦М§і?§ІЎг§і? §І?§ІЎг§іЂ§І¦М§І?§і? §і?§І¦М§ІЎА§І¦М§І?§І?§і? §ІЎА§І¦М§ІЎ¤§ІЎА§І?§І?§І¦М§ІЎ¤§І?§І¦М§І?§І?§І?§І¦М §І?§і?§і?§І?§І?§І?§І?§і?§І?§і?§І¦М§і?§і?§І§Ч§І?§І?§ІЎг§І?§і?§І?§І?§І¦М §І?§І¦М§і?§І¦М§І?§І§Ч§І¦М.

§І?§І?§І?§І?§ІЎг§І?§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч§і?

§І?§І?§І?§і?§І¦М§І?§І¦М§І?§І?§І?§І¦М, §І?§І§Ч§І?§ІЎг§І?§І§Ч§і?§І?§І? §і?§ІЎг§ІЎ¤§І?§І§Ч§І?§ІЎг§і?§іЎл§І¦М§І¦М§і?§і? §І?§ІЎг§І?§і?§ІЎг§І?§І?§І¦М§І?§І§Ч§І¦М §і?§і?§І?§І?§ІЎг§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч§І§Ч, §І?§І?§ІЎ¤§І?§І?§І?§і?§і?§іЎл§І¦М§І¦М §І§Ч§і?§І?§і?§ІЎг§І?§І§Ч§і?§і? §І?§І¦М§і?§І¦М§І?§і? §І?§і? §І?§і?§і?§і?§і?§і?§і?§І?§І§Ч§і? §ІЎ¤§і?§ІЎА§І?§І?

§ІЎЇ§І§Ч§І?§І§Ч§і?§і?

§І?§І?§ІЎг§і?§і?§І§Ч§І?§І?§І§Ч §І?§і?§І¦М§І?§і?§і?§і?§і? §І?§ІЎг §І?§І¦М§і?§І¦М§І?§І?§і?§і? §І?§І?§І?§І¦М§і?§іЎ­§І?§І?§і?§і?§і? §ІЎ¤§і?§ІЎА§ІЎг,
§І?§і?§І§Ч §і?§і?§І?§І? §і?§І? §і?§і?§І?§і?§І?§І?§і? §І?§І§Ч§І?§І§Ч§і?§і? §і?§І?§І?§І¦М§і?§іЂ§І¦М§І?§І?§І? §І?§І¦М§ІЎ¤§ІЎг§І?§І¦М§і?§І?§і?

§І?§і?§І?§і?§ІЎг§І?§І?§І¦М§І?§І§Ч§І¦М §І?§і?§І§Ч§І?§і?§і?§ІЎг

§ІЎЇ§І?§і?§і?§і?§І¦М§ІЎА§І?§І?§ІЎг§І?§І?§ІЎг§і? §і?§і?§І?§І?§ІЎг§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч§і?§І¦М§і?§І?§ІЎг§і? §І?§і?§І?§і?§І¦М§І?§і?§і?§ІЎг,
§І? §І?§І?§і?§І?§і?§І?§ІЎн §І?§і?§І§Ч§ІЎА§І¦М§І?§ІЎг§і?§і? §І?§І¦М §і?§І?§І?§і?§І?§І? §І?§І¦М§і?§І§Ч, §І?§І? §І§Ч §І?§ІЎ¤§і?§І?§і?§І?§і?§І¦М

§І?§І?§І?§І?§ІЎг§І?§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч§і?

§І?§І?§І?§і?§І¦М§І?§І¦М§І?§І?§І?§І¦М, §І?§І§Ч§І?§ІЎг§І?§І§Ч§і?§І?§І? §і?§ІЎг§ІЎ¤§І?§І§Ч§І?§ІЎг§і?§іЎл§І¦М§І¦М§і?§і? §І?§ІЎг§І?§і?§ІЎг§І?§І?§І¦М§І?§І§Ч§І¦М §і?§і?§І?§І?§ІЎг§і?§І?§І?§І?§І?§І§Ч§І§Ч, §І?§І?§ІЎ¤§І?§І?§І?§і?§і?§іЎл§І¦М§І¦М §І§Ч§і?§І?§і?§ІЎг§І?§І§Ч§і?§і? §І?§І¦М§і?§І¦М§І?§і? §І?§і? §І?§і?§і?§і?§і?§і?§і?§І?§І§Ч§і? §ІЎ¤§і?§ІЎА§І?§І?

§ІЎЇ§І§Ч§І?§І¦М§І? §І? §І?§ІЎг§і?